Minutes

2016

January   January SYBA  February    February SYBA  March(Dark)  April   April SYBA  May    May SYBA   June    June SYBA   July   July SYBA  August    August SYBA   September     October  November(Dark)  December 

2017

January   February   March    April   May   June   July(Dark)   August    September    October    November(Dark)   December 

2018

January   February   March   April   May   June    July     August    September    October   November    December 

2019

January    February    March    April     May    June   July    August   September    October(Dark)  November   December(Dark)

2020

January  February  March  April  May(Dark)  June   July(Dark)   August  Annual   September   October(Dark)   November    December(Dark)

2021

January     February    March(Dark)  April    May  June(Dark)   July   August Annual    September  October(Board Orientation Retreat)     November  December

2022

January     February   March(Dark)  April   May   June    – Annual Meeting   —-

Agendas

2016

January BID   January   February BID   February    March    April BID   April   May BID  May   June BID   June    July(Dark)   August BID   August    September     October    November(Dark)  December 

2017

January    February    March    April(Dark)   May   June   July(Dark)   August   September     October  November(Dark)   December 

2018

January   February(Dark)   March   April   May(Dark)   June(Dark)    July  Annual Meeting  July   August(Dark)  September(Dark)   October    November  December

2019

January   February    March     April   May(Dark)    June     July    August     September     October(Dark)    November     December(Dark) 

2020

January    February    March     April.   May(Dark)    June.    July(Dark)     August   September  October(Dark)  November.  December(Dark)

2021

January   February  March(Dark)  April   May  June(Dark)  July   August Annual    September  October(Board Orientation Retreat)  November.    December

2022

January   February    March    April    May    June    Annual Meeting   July   August    –       

Organizational By-Laws

By-Laws

Financial Audits

2016

2017

2018

2019

2020

BID Budget

FY2017  FY2017 BID Budget Narrative

FY2018  FY2018 BID Budget Narrative

FY2019  FY2019 BID Budget Narrative

FY2020  FY2020 BID Budget Narrative

FY2021  FY2021 BID Budget Narrative

Contracts

Cleaning/Maintenance

Annual Reports

FY16

FY17

FY18

FY19

FY20

FY21

BID Management Agreement

2019 Agreement

2020 Amendment

2021 Amendment

2022 Amendment